Dnešné ľudstvo má svoje veľké témy: boj proti chudobe, podpora vzdelania pre chudobné národy, mier v mene ohrozených detí a žien, individuálna sloboda človeka vo všetkých smeroch jej realizácie, ľudské práva...Popri týchto veľkých témach a aj do nich sa však stále viac infiltrujú hodnoty postmodernej kultúry: relativizácia hodnôt v mene ich individuálneho výkladu; do ľudských práv ako ich poznáme zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd sa vnucujú „nové práva, právo žien na potrat, právo seniorov a chorých na „dobrovoľnú smrť“, právo na rozvod, problematické sexuálne a reprodukčné práva. Tieto nové trendy akoby celkom zabudli na deti, na ich právo na život a na lásku obidvoch rodičov. Aké perspektívu majú deti vo svete týchto „nových“ práv dospelých? Počúvajme ich...


Celé naše telo a bytie sa v mamičkinom tele s radosťou chystá na veľký deň D. Dozvedáme sa však, že to nie je tak isté, že sa toho dňa dočkáme... Keď sa nám podarí bez úrazu prejsť tým prvým sitom, sme šťastné, že žijeme, že práve nás ušetrili...
Svet, na ktorý prichádzame, sa nám páči, je veľmi pekný. Ak sme sa narodili ako chcené deti, zažívame veľa lásky od mamy. Otcov si vidíme dosť málo, vraj musia veľa pracovať, aby sme sa mali dobre. Čo by sme za to dali, keby sme sa mohli vyjašiť aj s ockom!
Vieme, že mnohé deti si zažijú veľa smutných chvíľ: keď ocko je k mame zlý, keď mama plače a nadáva na otca, keď otec im nepekne hovorí o mame - a zrazu zostanú iba s jedným z rodičov. To je veľmi smutné! Akoby slnko prestalo svietiť a akoby sa stratila pevná pôda pod nohami. Prečo nám to rodičia robia? Veď my ich tak veľmi potrebujeme!
Zdá sa nám niekedy, že rodičia a vôbec dospelí sú akoby opití prácou. O ničom inom nehovoria, nič iné akoby ich nezaujímalo. Ani naše rozprávky, ani zvieratká, ktoré máme tak radi, ani naše malé aj väčšie smútky, ktoré skrývame tu kdesi hlboko v srdci. Komu ich máme porozprávať? Ani babka a dedko nie sú nablízku!
Ale oni to vedia vyriešiť. Posadia nás k počítaču a my sme hrdé, čo všeličo pomocou tejto techniky dokážeme hrať, vidieť a počuť. Aj s televíziou dokážeme narábať. Sme ohromne šikovné! Ale oni už zmizli! Komu môžeme túto radosť prejaviť?
V škole nám hovoria, že potrebujeme pohyb, že máme športovať, že vysedávanie u tej skvelej techniky nám neosoží. Nuž, keby sme mohli športovať, chodiť na výlety s otcom a s mamou, so súrodencami a s kamarátmi, ktorí nás nešikanujú – prečo nie! Ale rodičia nemajú čas! Možno neskôr...
V srdci sa nám ozývajú rôzne túžby, niekedy tajomné, trocha príjemné, trocha úzkostné, niekedy vieme, po kom túžime. Možno sme zamilované – to je krásne, úžasné! Tak to môcť jemne naznačiť mame, otcovi, tí by sa tešili! Ale asi tie naše náznaky nezachytili... Ale niektoré z nás hovoria, čo im dospelí poradili: skúste to! Vezmite si nejakú ochranu a zažijete úžasné veci. Lenže potom to už nebolo ani úžasné, ani pekné! My snívame o veľkej láske – a zostal iba trpký pocit, že to nie je ono! Začali sme priskoro, alebo to skutočne nie je ono? A niektorí dospelí nám ešte radia a ponúkajú: vezmite si drogu a zažijete úžasné veci. Len či im môžeme veriť...?
A čo vôbec je na tomto svete ono?
Všetci dospelí sa tvária, že sú o.k., ale máme podozrenie, že aj oni prežívajú ten pocit, že to tu na svete nie je ono! Ale prečo a komu hrajú toto divadlo, keď nám je z toho na vracanie? Je tu vôbec nejaký plán...?
Čo je dobré a čo je zlé? Pre koho ako, však? Kto o tom rozhoduje? A aký to tu má všetko zmysel? Kam sa to dospelí ľudia ponáhľajú? A prečo nás nútia, aby sme boli ako oni?
Keby nám ukázali cestu k budúcnosti, radi sa po nej pustíme. Ale zdá sa, že sami dobre nepoznajú, kam tá cesta ide, nevedia nám poradiť. Musíme sami hľadať nejaký ten plán. Mnohé z nás sú odvážne a tvrdia, že nájdeme ten Plán, lebo nejakí dospelí im o ňom hovorili, sú o ňom hlboko presvedčení a sú šťastní... Tak to skúsime aj my!

Terézia Lenczová, 11. 4. 2008

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.