Informácia pre pedagógov, ktoré/ktorí prejavili záujem o internetový kontakt na pro-rodinné organizácie a ich materiály, použiteľné pre obohatenie nadpredmetovej problematiky Výchova k manželstvu  a rodičovstvu:

 

1/ Poradna pro ženy a dívky CENAP, Hybešova 40, Brno, ČR

www.cenap.cz

 

2/ Vienna NGO Committee on the Family

www.viennafamilycommittee.org

 

3/ Občianske združenie FORUM ŽIVOTA

www.forumzivota.sk

 

4/ Linka detskej istoty pri SV UNICEF

tel. č. 0800 112 112

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.