Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo podporuje
svojou osvetovou a vzdelávacou činnosťou ochranu ľudského života od
počatia po prirodzenú smrť. Preto vítame stanovisko Konferencie biskupov k rozhodnutiu lekárov/lekárok z univerzitných nemocníc v Bratislave nevykonávať potraty na žiadosť ženy, ktoré je zamerané na:

- ochranu života každého takto ohrozeného ľudského plodu,
- na ochranu ľudských práv lekárov a lekárok nekonať v rozpore so svojím svedomím a stavovským poslaním,
- i na ochranu ľudskej dôstojnosti a zodpovednosti žien pred ľahkovážnym krokom v tak závažnej veci.

Terézia Lenczová,
štatutár SSRZR

V Bratislave 28. 1. 2011

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.