Informácia pre pedagógov, ktoré/ktorí prejavili záujem o internetový kontakt na pro-rodinné organizácie a ich materiály, použiteľné pre obohatenie nadpredmetovej problematiky Výchova k manželstvu  a rodičovstvu:

 

1/ Poradna pro ženy a dívky CENAP, Hybešova 40, Brno, ČR
 
2/ Vienna NGO Committee on the Family
 
3/ Občianske združenie FORUM ŽIVOTA
 
4/ Linka detskej istoty pri SV UNICEF
tel. č. 0800 112 112

 

Odkazy na webové stránky o rodine a súvisiacich témach

http://www.forumzivota.sk/sviecka-za-nenarodene-deti

Human rights and Family policy Institute 
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Familiaris

25. marec - -Deň počatého dieťaťa

Deň rodiny
www.denrodiny.sk

Svetová organizácia rodín
www.worldfamilyorganization.orgÚnia materských centier 
www.materskecentra.sk     

Slovenská rada rodičovských združení 
www.srrz.sk 

Fórum života
www.forumzivota.sk 

Úsmev ako dar
www.usmev.sk     

Národní centrum pro rodiny, Brno
www.rodiny.cz     

CENAP (Centrum naděje a pomoci), Brno
www.cenap.cz

Stránka Zdravý sex
www.zdravysex.sk

Institut für Ehe und Familie, Rakúsko
www.ief.at

World Youth Alliance
www.wya.net 

Poradna pro ženy a dívky CENAP, Hybešova 40, Brno, ČR
www.volny.cz/cenap

Vienna NGO Committee on the Family
www.viennafamilkycommittee.org

Občianske združenie FORUM ŽIVOTA
www.forumzivota.sk

Donum vitae (Dar života), 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0905/ 385 814

Linka detskej istoty pri SV UNICEF
tel. č. 0800 112 112

Liga pár páru
SR: www.lpp.sk
ČR: www.lpp.cz


Národní centrum pro rodinu, Brno, ČR
http://www.rodiny.cz

Institut für Ehe und Familie, Wien
www.ief.at

Iné:
www. hauskirche.de
www.kinderwillkommen.at/typo 
www.sociopolitical-observatory.eu 
 

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.