Odborná konferencia Rodina a chudoba sa uskutočnila 15. októbra 2018 v Národnej rade SR pod záštitou Aleny Bašistovej, predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci v spolupráci s Annou Záborskou, poslankyňou Európskeho parlamentu, predsedníčkou parlamentnej medziskupiny pre politiku priaznivú rodine a solidaritu medzi generáciami a súčasne predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu. Organizárom konferencie bolo Fórum kresťanských organizácií spoločne so Slovenskou spoločnosťou pre rodinu a CitizenGO. Konferencia sa uskutočnila aj vďaka finančnej podpore Nadácie Konráda Adenauera, Slovenského zastúpenia Európskej komisie a Európskej ľudovej strany.

Správu a fotografie z konferencie nájdete na stránke Fóra kresťanských inštitúcií.

Záznam z konferencie

Otvorenie
Doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD., predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci

Otvorenie
Mons. Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS

Otvorenie
Mgr. Ľudmila Majláthová, Ekonomický radca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku  

Téma rodiny na pôde Európskeho parlamentu
MUDr. Anna Záborská, predsedníčka medziskupiny EP pre politiku priaznivú rodine a solidaritu medzi generáciami

Rodina a chudoba z pohľadu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity
Marek Krošlák, kňaz Bratislavskej arcidiecézy

Chudoba a rodina - čo hovoria štatistiky na Slovensku?
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie, Štatistický úrad SR

Podpora viacdetných rodín na Slovensku
prof. MUDr. Eva Grey, PhD., VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava

Možnosti účinnej podpory rodiny dieťaťa so špecifickými potrebami
doc. Mária Šmidová, PhD., prodekanka Teologickej fakulty TU a vedúca Katedry náuky o rodine.

Päť rokov po konferencii Rodina a chudoba - vtedy a dnes
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, Bratislava

Chudoba a rodiny – trochu iný pohľad
Mgr. Katarína Baginová, riaditeľka Family Garden

Viacdetná rodina v Rakúsku - prípadová štúdia
MMAG. Juraj Miština, STL., tajomník teologickej fakulty a rodič žijúci v Rakúsku

Záznamy z konferencie nájdete aj na facebooku.

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.